Almıla Çim Tohumları Ve Çim Makinaları

Çim tohumu uygulaması yaparken başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar.

1- Arazi Etüdü
2- Toprak hazırlığı
3- Çim Tohumu Ekimi
4- Sulama
5- Gübreleme
6- Biçme
7- İlaçlama

1- Arazi Etüdü:
Herhangi bir yeşil alan düzenlemesinde ilk aşama arazinin etüd edilmesidir. Bu sayede hangi çim tohumunun kullanılacağı tespit edilir. Özellikle bahçe alanımızı yeşillendirmek için kullanılan çim tohumu alanın iklim, toprak ve fonksiyonlarına göre seçilmelidir.

Seçim faktörleri; İklim:
• Sıcak İklim Kuşağı (Akdeniz, Ege)
• Serin İklim Kuşağı (Marmara, İç Anadolu, Karadeniz…)

Ekim Alanları:
• Futbol Sahaları
• Golf Sahaları
• Park ve Bahçeler
• Gölgelik Alanlar vs.

2- Toprak Hazırlığı:
Bitkisel düzenlemenin başarıya ulaşmasında türün isabetli seçimi kadar iyi bir alan ve toprak hazırlığıda önemlidir. Toprağın besleme gücü, su-hava ekonomisi ve köklerin gelişmesi büyük ölçüde toprak türüne bağlıdır. Toprak türü kadar drenajı ve derinliğide başarıda önemli bir etmendir. Öncelikle toprak seviyesinin bitki yetişmesi için uygun derinlikte 15-20 cm olması istenir. Toprak yeterli besleyici özelliğe sahip değilse bitkisel toprak takviyesi, drenajı yetersiz ise kaba kum ve torf ilave yapılmalıdır, toprak işlenmiş olmalı, yabancı ot ve taşlar temizlenmelidir. Toprak zemini tırmık ile düzeltilerek ve sıkıştırılarak alan tesviyesinin düz olması sağlanmalıdır. Yapılacak iyi bir tesviye ve silindir işleminden sonra uygulanan tohumun sağlıklı bir çıkış göstermesi ve alanı homojen olarak kaplaması için The Andersons 9-23-14 Çim Başlangıç Gübresini veya The Andersons 18-24-12 Çim Başlangıç Kışlık Bakım Gübresini, tohum ekiminden 3-4 gün önce sulamak suretiyle 8-12 cm kalınlığındaki tohum yatağı toprağına karıştırmak idealdir.

3- Çim Tohumu Ekimi: Ekim Zamanı:
Çim tohumlarının ideal ekim mevsimi ilkbahar için 01 Mart-30 Haziran, Sonbahar için ise 01 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasıdır. Çim tohumu atılacak alanın bulunduğu bölgeye uygun tür ve karışımlar seçildikten sonra m2’ye ortalama 25-50 gr gelecek şekilde British Seeds veya Grassamen markalı çim tohumları serpilirek mükemmel bir sonuç elde edilir. Çim tohumları atıldıktan sonra 0.5 cm kalınlığında torf yada torflu harçla alan kapatılır. Tüm bu işlemler bittikten sonra silindir çekilerek alan düzeltilir.

4- Sulama:
Tohum ekiminden sonra alan sulanmalı ve daha sonra bölgenin iklim şartlarına göre toprağın susuzluktan çatlamayacağı veya suyun göllenmeyeceği bir sulama programı belirlenip düzenli bir sekide alan sulanmalıdır Sulama erken sabah ve erken akşam saatlerinde yapılmalıdır. Sık sık ve azar azar yapılan sulama makbul değil, toprağın üstten 10 cm’nin suyla doyması makbuldür.

5- Gübreleme:
Çim alanın sağlıklı görünümü ile hastalıklara ve zararlılara karşı direncini koruması için gübreleme yapılması gerekir. Çim bitkisi gibi kültüre alınmış bitkilerde uzun etki görülmesi istendiğinden yavaş erir (slow release) gübreler kullanılmalıdır. İyi bir gübreleme, kullanılan gübrenin çeşidini, en uygun yöntemlerle, tavsiye edilen miktarlarda ve zamanında uygulanmasıyla beklenen sonucu verecektir. Gübreleme; Daha koyu yeşil, parlak ve canlı yapraklara, iyi ve hızlı bir gelişmeye, mekanik zararlara, hastalıklara ve zorlu iklim şartlarına karşı direnç kazandırmayı sağlar.

6- Biçme:
Çim boyu 5-8 cm’yi bulduğunda ilk biçim yapılır İlk kesimde en fazla 2-3 cm alınmalıdır İlk biçimin keskin ağızlı bircim biçme makası ile yapılması yararlı olacaktır. Alanın fonksiyonuna göre biçim yüksekliği ayarlanmalı, biçimden sonra yapraklar alandan uzaklaştırılmalıdır. Her biçmede çim boyunun yarısından fazlasının alınmamasına dikkat edilmelidir.

7- İlaçlama:
Hastalık ve zararlılarla doğru mücadele etmek onların doğru teşhisiyle mümkün olabilir. Bitkilerin sağlıklarını korumak için gerekli olan en önemli bakım işlemlerinden birisi ilaçlamadır. İlaçlama ilkbahar başından sonbahar sonuna kadar belirli periyotlarda yapılmalıdır. Yeşil alanlarda görülen böcek zararlıları, mantar hastalıkları ve yabani otlar gibi sorunların çözümünde, tesbit edilmiş zirai ilaçlar kullanılmalıdır, Uygulamada önemli olan görülen problemin tesbitinin profesyonel kişilerce yapıldıktan sonra uygun ilacın kullanılmasıdır.

Hayatınıza renk katmak istemez misiniz? Profesyonel ekiplerimiz ile hizmetinizdeyiz..